Książka telefoniczna

Agnieszka Czerwińska
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 126
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-57-79, tel. 89 527-31-11, wew. 353
Marta Czodrowska
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 237
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
al. Marszałka Piłsudskiego 7/9, Olsztyn
tel. 89 523-27-88,
Justyna Czubkowska
Referat wymiaru podatków osób fizycznych
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 1
Wyzwolenia 30,
10-101 Olsztyn
Tel. 89 50 60 664
Anna Czyczyn
Biuro Kontroli
pokój: 204
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 708, wew. 708
Anna Czyż-Srokosz
Biuro ds. Obsługi Prawnej
pokój: 333
Plac Jana Pawła II 1, Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 301
Paulina Dąbrowska
Referat Rejestracji Pojazdów
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój:
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 980,
Dariusz Dąbrowski
Goniec
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 22
Plac Jana Pawła II 1 tel. 89 527-31-11
Lidia Dawid
Biuro Rady Miasta
pokój: 208
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn 89 50 60 603, wew. 603
Beata Dębowska
Sekretariat II Zastępcy Prezydenta i Skarbnika Miasta
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 121
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 255,
Hanna Dejnarowicz
Referat sprzedaży nieruchomości i regulacji stanów prawnych
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 113
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 303,