Książka telefoniczna

Małgorzata Czarniawska
Kierownik Referatu uprawnień do kierowania pojazdami
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 2
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506 09 99,
Beata Czarnowska
Kierownik Referatu Administracyjnego
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 08
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-46-67, tel. 89 527-31-11, wew. 306
Małgorzata Czaus
Stanowisko ds. migracji i rejestracji
Urząd Stanu Cywilnego
pokój: 1
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
89 50 60 267
Agnieszka Czerwińska
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 126
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-57-79, tel. 89 527-31-11, wew. 353
Marta Czodrowska
Obsługa pzgik
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 237
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
al. Marszałka Piłsudskiego 7/9, Olsztyn
tel. 89 50 60 245
Justyna Czubkowska
Stanowisko ds. rejestracji urodzeń i zgonów
Urząd Stanu Cywilnego
pokój: 2
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
89 50 60 266,
Anna Czyczyn
Biuro Kontroli
pokój: 204
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 708, wew. 708
Bartosz Dąbkiewicz
Biuro Egzekucji
pokój: 29
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 963,
Paulina Dąbrowska
Referat Rejestracji Pojazdów
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój:
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 980,
Dariusz Dąbrowski
Goniec
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 22
Plac Jana Pawła II 1 tel. 89 527-31-11