Książka telefoniczna

Sylwia Achramowicz
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 208
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11 wew. 417
Stanisław Ajchhorst
Goniec
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 22
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11
Beata Albert-Zalewska
Dyrektor
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 19
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 201,
Katarzyna Andruszkiewicz
Biuro Sportu i Rekreacji
pokój: 28
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506-09-54,
Aleksandra Andrzejaczek
Referat Dowodów Osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 24
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
89 50 60 209
Marlena Andrzejewska
Referat księgowości dochodów niepodatkowych
Wydział Finansów
pokój: 3
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 548
Miłosz Andrzejewski
Stanowisko ds wydawania odpisów
Urząd Stanu Cywilnego
pokój: 4
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
89 50 60 269
Aneta Antonik
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Wydział Środowiska
pokój: 17
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 686, wew. 686,
Maja Antosik
Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego
pokój: 29
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
tel. 89 527-31-11, wew. 419
Marita Anuszewska
Referat Korzystania ze Środowiska
Wydział Środowiska
pokój: 104
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 682, wew. 682,