Książka telefoniczna

Sylwia Achramowicz
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 208
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11 wew. 417
Justyna Aftańska
stanowisko ds.planowania,finansowania oraz rozliczania budżetu i inwestycji
Wydział Inwestycji Miejskich
pokój: 222
pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 506-09-56, 338
Stanisław Ajchhorst
Goniec
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 22
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11
Beata Albert-Zalewska
Dyrektor
Biuro Obsługi Klienta
pokój: 19
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 383
Katarzyna Andruszkiewicz
Biuro Sportu i Rekreacji
pokój: 28
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506-09-54,
Miłosz Andrzejewski
Stanowisko ds wydawania odpisów
Urząd Stanu Cywilnego
pokój: 4
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11 wew. 376
Aneta Antonik
Referat dowodów osobistych
Biuro Obsługi Klienta
pokój: 24
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527 31 11 w.434
Maja Antosik
Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego
pokój: 221
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 514
Wiesław Arasimowicz
portier
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 397, 328,
Justyna Arbajter
Referat katastru
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 321
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 453