Książka telefoniczna

Marta Chmarycz
Sekretariat Sekretarza Miasta
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 124
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 252,
Kamila Chmielewska
Biuro Kontroli
pokój: 204
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 701, wew. 701,
Karolina Chodorowska
Referat gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 115
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 247
Anna Chojnacka-Bekin
Referat rejestracji pojazdów
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: Sala obsługi klienta
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 506 09 75,
Elżbieta Chrzanowska
Referat sprzedaży nieruchomości i regulacji stanów prawnych
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 112
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 357,
Sylwia Ciarkowska
Stanowisko ds. finansowych jednostek oświatowych
Wydział Edukacji
pokój: 12
ul. Knosały 3, 10-015 Olsztyn tel. 89 506 09 13, wew. 913
Alicja Cichowicz
Stanowisko ds. systemu informacji oświatowej, części oświatowej subwencji ogólnej (COSO) oraz obsługi funduszu mieszkaniowego
Wydział Edukacji
pokój: 4
ul. Knosały 3
10-015 Olsztyn
tel. 89 506 09 31
Wioletta Ciechanowicz
Kierownik Referatu ds. planowania, finansowania oraz rozliczania budżetu i inwestycji
Wydział Inwestycji Miejskich
pokój: 311
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527 31 11, wew. 497
Katarzyna Cymerman
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 233
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
al. Marszałka Piłsudskiego 7/9, Olsztyn
tel. 89 50 60 242
Sławomir Czarkowski
Referat transportu i szkolenia
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 28a
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506 09 92,