Książka telefoniczna

Elżbieta Burakiewicz
Referat księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wydział Środowiska
pokój: 34
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 692,
Marta Busłowicz
stanowisko ds. pozwoleń i zgłoszeń
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 310
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
89 527 31 11, wew. 344
Paweł Buturla
Referat rejestracji pojazdów
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 7
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn Tel. 89 506-09-83
Wioletta Bułanowska
Pomoc administracyjna
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 20
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11
Jolanta Błaszczyk
Referat uprawnień do kierowania pojazdami
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: Sala obsługi klienta
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506 09 97,
Magdalena Chabowska
Stanowisko ds. podatku VAT
Biuro ds. Podatku VAT
pokój: 105
ul. Wyzwolenia 30, 10-106 Olsztyn tel. 89 50 60 670, wew. 670
Natalia Chaleńska
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 41
ul. Knosały 3, budynek "A", 10-101 Olsztyn tel. 89 506 09 21,
Grażyna Cherkowska
Referat księgowości jednostki budżetowej
Wydział Finansów
pokój: 4
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 422
Jolanta Chlubicka
Wydział Zamówień Publicznych
pokój: 402
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 461
Anna Chludzińska
Referat rejestracji pojazdów
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 4
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506 09 84,