Książka telefoniczna

Bogumiła Brocka
sprzątaczka
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
Anna Bródka
Referat gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 114
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 433
Barbara Alicja Bryska
Referat planowania
Wydział Budżetu
pokój: 112
ul. Wyzwolenia 30 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 622, wew. 622
Anna Buczkowski
Referat wymiaru podatków i opłat
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 6A
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 654, wew. 654
Magdalena Budzeńska - Syska
stanowisko ds. administracyjnych i archiwizacji dokumentów
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 307
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 337
Zofia Bugajewska
Stanowisko ds wydawania odpisów
Urząd Stanu Cywilnego
pokój: 4
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 376
Izabela Bujwid
Referat transportu
Wydział Komunikacji
pokój:
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn 89 506 09 90,
Małgorzata Bukowska
Referat Korzystania ze Środowiska
Wydział Środowiska
pokój: 106
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 677, wew. 677
Monika Bulc
Stanowisko ds. placówek oświatowych
Wydział Edukacji
pokój: 3
Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506-09-09,
Paweł Buturla
Referat rejestracji pojazdów
Wydział Komunikacji
pokój: 7
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn Tel. 89 506-09-81