Książka telefoniczna

Paulina Borucka
I Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Wydział Edukacji
pokój: 8
Knosały 3, 10-015 Olsztyn tel. 89 50 60 903,
Maja Brdys
p.o. Dyrektora
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
pokój: 217
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn Tel. 89 535-13-11, tel. 89 527-31-11, wew. 425
Barbara Alicja Bryska
Referat planowania
Wydział Budżetu
pokój: 112
ul. Wyzwolenia 30 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 622, wew. 622
Marta Brzostek
Stanowisko ds. małżeństw
Urząd Stanu Cywilnego
pokój: 10
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
tel. 89 50 60 271,
Anna Buczkowska
Referat księgowości podatków i opłat
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 6A
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 654, wew. 654
Magdalena Budzeńska - Syska
stanowisko ds. administracyjnych i archiwizacji dokumentów
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 307
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 337
Zofia Bugajewska
Stanowisko ds wydawania odpisów
Urząd Stanu Cywilnego
pokój: 4
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
89 50 60 264
Izabela Bujwid
Referat transportu
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój:
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506 09 93,
Małgorzata Bukowska
Referat Korzystania ze Środowiska
Wydział Środowiska
pokój: 106
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 677, wew. 677
Paula Bukowska
stanowisko ds. współpracy z jednostkami systemu oświaty
Wydział Edukacji
pokój: 10
Knosały 3,
10-015 Olsztyn
tel. 89 506 09 26