Książka telefoniczna

Magdalena Budzeńska - Syska
stanowisko ds. administracyjnych i archiwizacji dokumentów
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 307
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 337
Zofia Bugajewska
Stanowisko ds wydawania odpisów
Urząd Stanu Cywilnego
pokój: 4
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 376
Izabela Bujwid
Referat transportu
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój:
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506 09 93,
Sylwia Bukowska
stanowisko ds. sprawozdawczości i przetwarzania danych oraz Systemu Informacji Oświatowej (SIO)
Wydział Edukacji
pokój: 4
Knosały 3, 10-015 Olsztyn tel. 89 506 09 31,
Małgorzata Bukowska
Referat Korzystania ze Środowiska
Wydział Środowiska
pokój: 106
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 677, wew. 677
Marta Busłowicz
stanowisko ds. pozwoleń i zgłoszeń
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 310
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
89 527 31 11, wew. 344
Paweł Buturla
Referat rejestracji pojazdów
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 7
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn Tel. 89 506-09-83
Wioletta Bułanowska
Pomoc administracyjna
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 20
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11
Jolanta Błaszczyk
Referat uprawnień do kierowania pojazdami
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: Sala obsługi klienta
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506 09 97,
Natalia Chaleńska
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 15
ul. Knosały 3, budynek "A", 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 921,