Książka telefoniczna

Beata Łuka
stanowisko ds. szkół ogólnokształcących
Wydział Edukacji
pokój: 3
Knosały 3, 10-015 Olsztyn tel. 89 506-09-10
Joanna Łukasiak
Kierownik Referatu dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 24
pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 208,
Ewa Łukasik-Błażejewicz
Dyrektor
Wydział Środowiska
pokój: 107
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 699, wew. 699
Anna Łukaszewicz
Referat księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wydział Środowiska
pokój: 34
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 692, wew. 692
Anna Łukaszewicz
Zastępca dyrektora
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 207A
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel 89 534-97-85, tel. 89 527-31-11 wew. 362
Krzysztof Łuniewski
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
pokój: 16
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa
ul. Augustowska 44 10-683 Olsztyn
tel. 89 522-24-18
Mariola Łyndo
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 22
Plac Jana Pawła II 1 tel. 89 527-31-11, wew. 604