Książka telefoniczna

Joanna Żwirełło
Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 301
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 333
Jolanta Zygnerska
Referat księgowości dochodów niepodatkowych
Wydział Finansów
pokój: 28
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 423
Agnieszka Łosiak
Referat wymiaru podatków lokalnych i obsługi podatnika
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 20
Wyzwolenia 30
10-101 Olsztyn
tel. 89 50 60 667,
Marek Łuczyński
Weryfikacja operatów technicznych
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 240
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Al. Marszałka Piłsudskiego 7/9, Olsztyn
tel. 89 50 60 247
Beata Łuka
stanowisko ds. szkół ogólnokształcących
Wydział Edukacji
pokój: 3
Knosały 3, 10-015 Olsztyn tel. 89 506-09-10
Joanna Łukasiak
Kierownik Referatu dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 24
pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 208,
Ewa Łukasik-Błażejewicz
Dyrektor
Wydział Środowiska
pokój: 107
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 699, wew. 699
Anna Łukaszewicz
Referat ds. Centralnej Kartoteki Kontrahentów
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 308
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 537 31 11, wew. 446
Anna Łukaszewicz
Zastępca dyrektora
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 207A
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel 89 534-97-85, tel. 89 527-31-11 wew. 362
Łukasz Łukaszewski
Przewodniczący Rady Miasta
Biuro Rady Miasta
pokój: 211
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 605, wew. 602