Książka telefoniczna

Paulina Żukowska
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
pokój: 211
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 393
Maria Żurawska
Referat sprzedaży nieruchomości i regulacji stanów prawnych
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 102
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 373
Tekla Żurkowska
Ogrodnik Miejski
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 210
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 336
Joanna Żwirełło
Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 301
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 333
Anna Żyrkowska
Referat dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 23
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 206,
Magdalena Łastówka
Referat dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 23
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 207,
Joanna Łukasiak
Kierownik Referatu dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 24
pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 208,
Ewa Łukasik-Błażejewicz
Dyrektor
Wydział Środowiska
pokój: 107
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 699, wew. 699
Anna Łukaszewicz
Referat księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wydział Środowiska
pokój: 34
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 692, wew. 692
Anna Łukaszewicz
Zastępca dyrektora
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 207A
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel 89 534-97-85, tel. 89 527-31-11 wew. 362