Książka telefoniczna

Anna Zimińska
Referat ds. Centralnej Kartoteki Kontrahentów
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 308
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 446
Magdalena Ziółkowska
Referat opłat adiacenckich,przekształcania użytkowania wieczystego i dzierżaw
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 107
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 420
Elżbieta Żmijewska
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 131
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-97-81, tel. 89 527-31-11, wew. 308
Bogusław Żmijewski
Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. Promocji, Kultury i Sportu
Samodzielne stanowiska
pokój: 221
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 375
Marta Żmuda
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 209
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 488
Karolina Żuk-Żbikowska
Referat ewidencji ludności
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 33
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
89 50 60 218
Marek Żukiewicz
Stanowisko ds. logistyki i infrastruktury RCB
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
pokój: 15
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa
ul. Augustowska 44, 10-683 Olsztyn
89 522-24-25
Paulina Żukowska
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
pokój: 10
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 287,
Maria Żurawska
Referat sprzedaży nieruchomości i regulacji stanów prawnych
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 102
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 373
Tekla Żurkowska
Ogrodnik Miejski
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 210
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 336