Książka telefoniczna

Krzysztof Żelechowski
Stanowisko ds. podatku VAT
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 308
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 670, wew. 670
Stanisław Zglinicki
Portier
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 397, 328
Anna Zimińska
Sekretariat
Wydział Budżetu
pokój: 116
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 610, wew. 610
Anna Zimmerman
stanowisko ds. finansowych i kontroli w zakresie COSO oraz obsługi funduszu mieszkaniowego
Wydział Edukacji
pokój: 4
Knosały 3, 10-015 Olsztyn tel. 89 506-09-30,
Magdalena Ziółkowska
Referat opłat adiacenckich,przekształcania użytkowania wieczystego i dzierżaw
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 108
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 459
Elżbieta Żmijewska
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 131
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-97-81, tel. 89 527-31-11, wew. 308
Bogusław Żmijewski
Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. Promocji, Kultury i Sportu
Samodzielne stanowiska
pokój: 221
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 375
Marta Żmuda
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 209
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 488
Paulina Żuchniewska
Stanowisko ds. administracji i informacji/sekretariat
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 1
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506 09 70,
fax 89 527 05 87
Karolina Żuk
Referat ewidencji ludności
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 30
Plac Jana Pawła II 1 tel. 89 50 60 213,