Książka telefoniczna

Marta Zawistowska
Referat sprzedaży nieruchomości i regulacji stanów prawnych
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 113
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 303
Helena Załęcka
sprzątaczka
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
Zdzisław Zdanowski
Referat Infrastruktury Komunalnej i Realizacji Inwestycji
Wydział Inwestycji Miejskich
pokój: 223
pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527 31 11, wew. 429
Anna Zduniak-Tarnowska
Referat księgowości dochodów niepodatkowych
Wydział Finansów
pokój: 27
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 423
Żaneta Żelech
Referat księgowości dochodów niepodatkowych
Wydział Finansów
pokój: 14
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 347
Krzysztof Żelechowski
Stanowisko ds. podatku VAT
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 105
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 670, wew. 670
Stanisław Zglinicki
Portier
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 397, 328
Monika Zielińska
Referat Korzystania ze Środowiska
Wydział Środowiska
pokój: 104
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 682, wew. 676,
Anna Zimińska
Referat ds. Centralnej Kartoteki Kontrahentów
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 308
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 446
Magdalena Ziółkowska
Referat opłat adiacenckich,przekształcania użytkowania wieczystego i dzierżaw
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 107
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 420