Książka telefoniczna

Anna Wielgosz
Referat geodezji
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 104 a
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 507
Beata Wilamowska-Trochim
spacjalista ds. przedszkoli
Wydział Edukacji
pokój: 9
Knosały 3, 10-015 Olsztyn tel. 89 506-09-15
Jolanta Wilczewska
Samodzielne stanowisko ds. finansowych
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 105
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 430
Katarzyna Winter
Biuro Promocji i Turystyki
pokój: 28
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 521-33-70, tel. 89 527-31-11, wew. 542
Alina Wiśniewska
Główny specjalista
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 205
pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527 31 11, wew. 334
Iwona Wiśniewska
Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 243
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
al. Marszałka Piłsudskiego 7/9, Olsztyn
tel. 89 523 22 42,
Kinga Wiśniewska
I zastępca dyrektora Wydziału Edukacji
Wydział Edukacji
pokój: 8
Knosały 3, 10-015 Olsztyn tel. 89 506-09-03,
Aleksandra Witkowska
Biuro Rady Miasta
pokój: 209
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn 89 50 60 607, wew. 607
Monika Wojarska
Referat gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 115
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 458
Juliusz Wójcik
Portier
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 397, 328