Książka telefoniczna

Juliusz Wójcik
Portier
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 397, 328
Anna Wojniusz
Referat księgowości jednostki budżetowej
Wydział Finansów
pokój: 6
pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn te. 89 527-31-11, wew. 345
Anna Wolęcka
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków
pokój: 12
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn 89 50 60 284,
fax. 89 527-44-49
Zofia Wolińska
Stanowisko ds. planowania i sprawozdawczości
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 109
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 430
Beata Woźniak
stanowisko ds. współpracy z jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez osoby inne niż JST
Wydział Edukacji
pokój: 18
ul. Knosały 3A, 10- 101 Olsztyn tel. 89 506 09 32,
Anna Woźniak-Szczepkowska
Sekretariat, stanowisko ds. obsługi biura
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
pokój: 26
ul. Knosały 3 (budynek "A"), 10-101 Olsztyn tel. 89 506 09 44,
Jerzy Wrzeszcz
Elektryk
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 506-09-68,
Ewa Wyka
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 110
Plac Jana Pawła II 1 Tel. 89 527 31 11 wew. 444
Marianna Wysocka
Sprzątaczka
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
Agata Wyszyńska
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 127
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 524