Książka telefoniczna

Anna Uradzińska
Referat opłat adiacenckich, przekształcania użytkowania wieczystego i dzierżawy
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 108
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
tel. 89 527-31-11, wew. 374
Beata Urbalewicz
Telefonistka
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 18
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527 31 11 wew. 300
Sabina Urbanowicz
Sekretariat
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
pokój: 211
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 523-64-30, tel. 89 527-31-11, wew. 432
Jadwiga Urbańska
Miejski Rzecznik Konsumentów
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
pokój: 103
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 522-28-01, tel. 89 527-31-11, wew. 372
fax 89 522-28-01
Paweł Wachowicz
Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Realizacji Inwestycji
Wydział Inwestycji Miejskich
pokój: 230
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 395
Mariusz Walawski
Pracownia miejskiego systemu informacji przestrzennej
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 228
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 436
Olga Walnicka-Kucio
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 128
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 486
Martyna Wandzlewicz
Referat katastru
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 326
pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 409
Damian Wasiłowski
Goniec
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 22
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11,
Paweł Wałecki
p.o. Zastępcy dyrektora
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 106
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
Tel. 89 534 97 38, 89 527 31 11 wew. 411,