Książka telefoniczna

Ilona Tworkowska
Referat ewidencji ludności
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 33
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 219,
Danuta Tybora
Goniec
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 22
Plac Jana Pawła II 1 tel. 89 527-31-11
Elwira Tylus
Kierownik referatu rejestracji pojazdów
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój:
ul. Knosały 3, 10-015 Olsztyn tel. 89 506 09 73,
Jerzy Tymofiejczyk
Referat egzekucji
Wydział Finansów
pokój: 32
Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506-09-67,
Urszula Ulatowska
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków
pokój: 10
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 545
Aldona Ulewicz
tel. 89 527-31-11, wew. 376
Urząd Stanu Cywilnego
pokój: 4
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 376,
Anna Uradzińska
Referat opłat adiacenckich, przekształcania użytkowania wieczystego i dzierżawy
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 108
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 374
Beata Urbalewicz
Telefonistka
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 18
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527 31 11 wew. 300
Jadwiga Urbańska
Miejski Rzecznik Konsumentów
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
pokój: 103
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 522-28-01, tel. 89 527-31-11, wew. 372
fax 89 522-28-01
Paweł Wachowicz
Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Realizacji Inwestycji
Wydział Inwestycji Miejskich
pokój: 223
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 395