Książka telefoniczna

Wioleta Szubzda
Referat księgowości dochodów niepodatkowych
Wydział Finansów
pokój: 5
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527 31 11 wew. 319
Paulina Szulżycka
Referat ds. Centralnej Kartoteki Kontrahentów
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 105
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn 89 50 60 715, wew. 715
Magdalena Szurek
Referat geodezji
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 104b
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 406
Iwona Szurmińska
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 20
Plac Jana PAwła II 1 tel. 89 527-31-11, wew. 416, 457
Anna Szurpicka-Kupis
Referat Księgowości Jednostki Budżetowej
Wydział Finansów
pokój: 4
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn te. 89 527 31 11, wew. 449
Agnieszka Szyćko
Referat księgowości dochodów niepodatkowych
Wydział Finansów
pokój: 14
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 355
Natalia Szymańska
Referat rejestracji pojazdów
Wydział Komunikacji
pokój:
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506 09 74,
Katarzyna Tawkin
Referat Korzystania ze Środowiska
Wydział Środowiska
pokój: 104
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 682, wew. 682
Katarzyna Tomasiak
stanowisko ds. współpracy z jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez osoby inne niż JST
Wydział Edukacji
pokój: 18
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506-09-24,
Anna Tomaszewska
Referat księgowości i sprawozdawczości budżetowej
Wydział Budżetu
pokój: 118
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 619, wew. 619