Książka telefoniczna

Monika Biskupska
Referat geodezji
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 104 c
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 364
Cecylia Bodzon
Referat księgowości jednostki budżetowej
Wydział Finansów
pokój: 1
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 315
Joanna Bojarska
Sekretariat
Biuro Sportu i Rekreacji
pokój: 24
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506-09-50,
Anna Bonus
Goniec
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 22
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11,
Karolina Borawska
stanowisko ds.obsługi działalności gospodarczej
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: Sala - Stanowisko nr 10
pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 226,
Adrian Borkowski
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Wydział Środowiska
pokój: 17
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 685, wew. 685,
Sylwia Bormańska-Gadomska
Radca prawny
Wydział Prawny
pokój: 227
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527 31 11, wew. 209
Teresa Borowska
Główny Specjalista
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 310
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 344
Waldemar Borowski
Kierowca/portier
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 441
Adam Borowski
Dyżurny Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
pokój: Sala operacyjna RCB
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa
ul. Augustowska 44 10-683 Olsztyn
tel. 89-522-81-12, tel. 89-522-24-11