Książka telefoniczna

Anna Bonus
Goniec
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 22
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11,
Karolina Borawska
stanowisko ds.obsługi działalności gospodarczej
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: Sala - Stanowisko nr 10
pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 226,
Adrian Borkowski
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Wydział Środowiska
pokój: 17
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 685, wew. 685,
Teresa Borowska
Główny Specjalista
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 310
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 344
Waldemar Borowski
Kierowca/portier
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 441, 397
Adam Borowski
Dyżurny Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
pokój: Sala operacyjna RCB
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa
ul. Augustowska 44 10-683 Olsztyn
tel. 89-522-81-12, tel. 89-522-24-11
Paulina Borucka
p.o. I zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji
Wydział Edukacji
pokój: 8
Knosały 3, 10-015 Olsztyn tel. 89 50 60 903,
Maja Brdys
p.o. Dyrektora
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
pokój: 217
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn Tel. 89 535-13-11, tel. 89 527-31-11, wew. 425
Barbara Alicja Bryska
Referat planowania
Wydział Budżetu
pokój: 112
ul. Wyzwolenia 30 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 622, wew. 622
Anna Buczkowska
Referat wymiaru podatków i opłat
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 6A
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 654, wew. 654