Książka telefoniczna

Wioleta Szubzda
Referat księgowości dochodów niepodatkowych
Wydział Finansów
pokój: 5
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527 31 11 wew. 319
Magdalena Szurek
Referat geodezji
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 104b
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 406
Iwona Szurmińska
Sekretariat
Biuro ds. Obsługi Prawnej
pokój: 333
Plac Jana Pawła II 1, Olsztyn tel. 89 527-48-75, tel. 89 527-31-11, wew. 343,
Anna Szurpicka-Kupis
inspektor
Biuro Promocji i Turystyki
pokój: 15
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn 89 527 31 11 wew. 394
Katarzyna Szymańska
Referat wymiaru podatków osób fizycznych
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 11
Wyzwolenia 30,
10-101 Olsztyn
tel. 89 50 60 662, wew. 662
Alicja Tamkun
Referat księgowości i sprawozdawczości budżetowej
Wydział Budżetu
pokój: 118
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 614,
Magdalena Tańska
Referat rejestracji pojazdów
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój:
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506 09 86,
Paulina Tokarzewska
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 209
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11 wew. 488,
Katarzyna Tomasiak
stanowisko ds. współpracy z jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez osoby inne niż JST
Wydział Edukacji
pokój: 18
ul. Knosały 3, 10-015 Olsztyn tel. 89 506-09-24,
Anna Tomaszewska
Referat księgowości i sprawozdawczości budżetowej
Wydział Budżetu
pokój: 118
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 619, wew. 619