Książka telefoniczna

Alicja Tamkun
Referat księgowości i sprawozdawczości budżetowej
Wydział Budżetu
pokój: 118
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 614,
Magdalena Tańska
Referat ds. prowadzenia postępowań administracyjnych
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój:
ul. Knosały 3
10-101 Olsztyn
tel. 89 506 09 82
Joanna Targońska
Referat opłat adiacenckich, przekształcania użytkowania wieczystego i dzierżaw
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 107
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11 wew. 420,
Katarzyna Tatyrża
inspektor
Wydział Zamówień Publicznych
pokój: 401
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527 31 11 wew. 271,
Natalia Teska
Referat księgowości i sprawozdawczości budżetowej
Wydział Budżetu
pokój: 115
ul. Wyzwolenia 30
10-101 Olsztyn
tel. 89 50 60 620
Paulina Tokarzewska
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 209
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11 wew. 488,
Katarzyna Tomasiak
stanowisko ds. współpracy z jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez osoby inne niż JST
Wydział Edukacji
pokój: 18
ul. Knosały 3, 10-015 Olsztyn tel. 89 506-09-24,
Anna Tomaszewska
Referat księgowości i sprawozdawczości budżetowej
Wydział Budżetu
pokój: 118
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 619, wew. 619
Stanisław Tomaszewski
Dyżurny Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
pokój: Sala operacyjna RCB
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa
ul. Augustowska 44 10-683 Olsztyn
tel. 89-522-81-12, tel. 89-522-24-11
Ewa Tracewicz-Gieroim
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 118
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 389