Książka telefoniczna

Ewelina Szajnowska
sprzątaczka
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
Edward Szczerbiński
Stanowisko ds. obronnych i wojskowych
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
pokój: 1
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa
ul. Augustowska 44 10-683 Olsztyn
tel. 89 522-24-16
Beata Szczudłowska
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
pokój: 103
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 265
Robert Szewczyk
Przewodniczący Rady Miasta
Biuro Rady Miasta
pokój: 211
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 605, wew. 602
Narcyza Szkudlarek
Referat księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wydział Środowiska
pokój: 34
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 693, wew. 693
Anna Szlubowska
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
pokój: 216
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 523-61-20, tel. 89 527-31-11, wew. 249
Witold Szokalski
Referat Infrastruktury Komunalnej i Realizacji Inwestycji
Wydział Inwestycji Miejskich
pokój: 214
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 360
Ewa Szóstak
Sekretariat
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
pokój: 211
Plac Jana Pawła II 1, Olsztyn tel. 89 523- 64-30, tel. 89 527-31-11, wew. 432
Katarzyna Szostawicka
Referat opłat adiacenckich,przekształcania użytkowania wieczystego i dzierżaw
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 108
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 459
Aneta Szpaderska
Dyrektor
Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego
pokój: 221
Plac Jana Pawła II 1, Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 447