Książka telefoniczna

Magdalena Szczygłowska
Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 310
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527 31 11, wew. 344
Robert Szewczyk
Prezydent Olsztyna
Kierownictwo Urzędu Miasta
pokój: 124
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 250, 89 527 46 23 lub 89 527 31 11 wew. 450,
Narcyza Szkudlarek
Referat księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wydział Środowiska
pokój: 34
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 693, wew. 693
Anna Szlubowska
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
pokój: 218
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 521-37-93, tel. 89 527-31-11, wew. 418
Witold Szokalski
Referat Infrastruktury Komunalnej i Realizacji Inwestycji
Wydział Inwestycji Miejskich
pokój: 215
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 361
Ewa Szóstak
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
pokój: 211
Plac Jana Pawła II 1, Olsztyn tel. 89 523-64-30, tel. 89 527-31-11, wew. 393
Katarzyna Szostawicka
Kierownik referatu opłat adiacenckich,przekształcania użytkowania wieczystego i dzierżaw
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 105
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 391
Aneta Szpaderska
Dyrektor
Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego
pokój: 221
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
tel. 89 527-31-11, wew. 447
Wioleta Szubzda
Referat księgowości dochodów niepodatkowych
Wydział Finansów
pokój: 5
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527 31 11 wew. 319
Anna Szurpicka-Kupis
stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz współpracy z jednostkami systemu oświaty
Wydział Edukacji
pokój: 10
ul. Knosały 3, 10-015 Olsztyn tel. 89 506 09 09,