Książka telefoniczna

Katarzyna Świderska
Stanowisko ds rejestracji urodzeń i zgonów
Urząd Stanu Cywilnego
pokój: 2
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-21-38, tel. 89 527-31-11, wew. 377
Urszula Świderska-Bednarczuk
Zastępca Dyrektora
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 126
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 346
Małgorzata Świdzińska
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 130
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11 wew. 516
Sylwia Świerzewska
Referat księgowości dochodów niepodatkowych
Wydział Finansów
pokój: 14
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 355
Andrzej Świtkowski
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
pokój: 329
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 427
Małgorzata Synak
stanowisko ds. obsługi Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta
Biuro Obsługi Klienta
pokój: BOK
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel 89 527-60-68, tel. 89 527-31-11, wew. 482, 526
Monika Sypko
Referat księgowości jednostki budżetowej
Wydział Finansów
pokój: 7
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 560
Ewelina Szajnowska
sprzątaczka
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
Edward Szczerbiński
Stanowisko ds. obronnych i wojskowych
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
pokój: 1
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa
ul. Augustowska 44 10-683 Olsztyn
tel. 89 522-24-16
Beata Szczudłowska
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
pokój: 103
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 265