Książka telefoniczna

Marzena Sulikowska-Kołakowska
Radca prawny
Biuro ds. Obsługi Prawnej
pokój: 332
Plac Jana Pawła II 1 tel. 89 527-31-11, wew. 408
Anna Suter-Ostrowska
Stanowisko ds. planowania, finansowania oraz rozliczania budżetu i inwestycji
Wydział Inwestycji Miejskich
pokój: 311
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 338
Monika Suwińska
Referat księgowości podatków i opłat
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 5
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 643, wew. 643
Halina Suwińska
Referat przygotowania i realizacji inwestycji i remontów w obiektach oświaty, pomocy i polityki społecznej
Wydział Inwestycji Miejskich
pokój: 222
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 554
Katarzyna Świderska
Stanowisko ds rejestracji urodzeń i zgonów
Urząd Stanu Cywilnego
pokój: 2
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-21-38, tel. 89 527-31-11, wew. 377
Urszula Świderska-Bednarczuk
Zastępca Dyrektora
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 126
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 346
Małgorzata Świdzińska
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 130
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11 wew. 516
Marcin Świniarski
Stanowisko ds. monitoringu oraz systemów alarmowania i ostrzegania
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
pokój: 15
ul. Augustowska 44, 10-683 Olsztyn tel. 89 522-24-26,
Andrzej Świtkowski
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
pokój: 329
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 427
Małgorzata Synak
Punkt Informacyjny Urzędu Miasta
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: Sala - Stanowisko 1
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 221,