Książka telefoniczna

Wioletta Stachurska
Referat dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 23
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 205,
Magdalena Stankiewicz
Biuro Sportu i Rekreacji
pokój: 23
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506-09-53,
Monika Stankiewicz
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
pokój: 216
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 523-61-20, tel. 89 527-31-11, wew. 249
Anna Staśkiewicz
Skarbnik Miasta
Kierownictwo Urzędu Miasta
pokój: 121
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 257
Urszula Statkun
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 101
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 487
Grażyna Stolarczyk
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 22
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 256, 604
Zbigniew Stroiński
Portier
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 397, 328
Katarzyna Struczewska
Kierownik Referatu ds. lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalania warunków zabudowy
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 206
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 462
Anna Strychalska
Referat ewidencji ludności
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 33
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 50 60 220,
Kamil Sujeta
Inspektor ds. Bezpieczeństwa Informacji
Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji
pokój: 302
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 384,