Książka telefoniczna

Wioletta Skalska
Referat geodezji
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 104a
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 507
Barbara Skonieczna
stanowisko ds.zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ewidencji działalności gospodarczej
Biuro Obsługi Klienta
pokój: BOK
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 359
Natalia Skonieczna
Biuro Kontroli
pokój: 204
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 50 60 701,
Andrzej Skonieczny
Zastępca Dyrektora
Wydział Inwestycji Miejskich
pokój: 225
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 534-94-31, tel. 89 527-31-11, wew. 400
Jarosław Skórski
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych i łączności Regionalne Centrum Bezpieczeństwa
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
pokój: 15
ul. Augustowska 44
10-683 Olsztyn
te. 89 522-24-26,
Jolanta Skrycka
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu
Urząd Stanu Cywilnego
pokój: 10
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-21-38, tel. 89 527-31-11, wew. 363
fax. 89 527-21-38
Mariola Skrzypkowska
Sprzątaczka
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
Joanna Śliwińska
stanowisko ds.ewidencji działalności gospodarczej i Karty Dużej Rodziny
Biuro Obsługi Klienta
pokój: BOK
pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 527 31 11, wew. 472,
Marianna Śliwowska
Referat ewidencji ludności
Biuro Obsługi Klienta
pokój: 32
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 326
Krzysztof Śmieciński
Dyrektor
Wydział Inwestycji Miejskich
pokój: 225
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-98-67, tel. 89 527-31-11, wew. 354
fax. 89 534-94-31