Książka telefoniczna

Marek Baran
portier
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 397, 328,
Magdalena Baranowska
Stanowiska ds. szkół zawodowych
Wydział Edukacji
pokój: 9
Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506-09-14,
Joanna Bartkowska
Biuro Rady Miasta
pokój: 209
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn 89 50 60 606, wew. 606
Krzysztof Bartnikowski
Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach oświatowych
Wydział Edukacji
pokój: 10
Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506-09-32,
Wojciech Bartosik
Stanowisko ds. współpracy z jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez osoby inne niż JST
Wydział Edukacji
pokój: 18
Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506-09-23,
Marta Bartoszewicz
Rzecznik prasowy
Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego
pokój: 29
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-35-39, tel. 89 527-31-11, wew. 419
Małgorzata Bartyś-Wittke
Sekretariat
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
pokój: 26
ul. Knosały 3 (budynek "A"), 10-101 Olsztyn tel. 89 506-09-44,
Jerzy Barwiński
Elektryk
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 441, 311
Marek Baturo
Portier
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 397, 328
Magdalena Bauer-Rojna
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego
pokój: 10
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-21-38, tel. 89 527-31-11, wew. 363
fax. 89 527-21-38