Książka telefoniczna

Monika Hurman
Referat rejestracji pojazdów
Wydział Komunikacji
pokój:
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506 09 82,
Izabela Hyrkowska
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 14
ul. Knosały 3 (budynek "A"), 10-101 Olsztyn tel. 89 506-09-36,
Marcin Ignatowski
Koordynator Biura
Biuro ds. Obsługi Prawnej
pokój: 331
Plac Jana Pawła II 1, Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 343
Obsługa Interesanta
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 235
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
al. Marszałka Piłsudskiego 7/9, Olsztyn
tel. 89 523-24-19,
Bożena Jackiewicz
Referat ewidencji ludności
Biuro Obsługi Klienta
pokój: 33
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 412
Beata Jaczyńska
Stanowisko ds wydawania odpisów
Urząd Stanu Cywilnego
pokój: 4
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 376
Danuta Jagiełłowicz
Sprzątaczka
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
Wiesława Jakimczuk
Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich
Samodzielne stanowiska
pokój: 111
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 706, wew. 706
Justyna Jakubowska
Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 304
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 332
Ewa Janiewicz
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 15
ul. Knosały 3, budynek "A", 10-101 Olsztyn tel. 89 506-09-33,