Książka telefoniczna

Marcin Gędzior
Kierownik Referatu przygotowania i realizacji inwestycji i remontów w obiektach oświaty,pomocy i polityki społecznej
Wydział Inwestycji Miejskich
pokój: 230
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn telefon 89 527-31-11, wew. 467
Angelika Gendrycka
Referat Rejestracji Pojazdów
Wydział Komunikacji
pokój: Sala obsługi klienta
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506 09 79,
Zbigniew Godlewski
Biuro ds. Obsługi Prawnej
pokój: 332
Plac Jana Pawła II 1, Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 301
Anna Golon
Zastępca Dyrektora
Wydział Finansów
pokój: 9
Plac Jana Pawła II 1 tel. 89 527 20 23,, tel. 89 27 31 11 wew. 413
Teresa Gomułka
Pracownia miejskiego systemu informacji przestrzennej
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 228
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 436
Stanisław Gorczyca
Sekretarz Miasta
Kierownictwo Urzędu Miasta
pokój: 124
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 535-31-20, tel. 89 527-31-11, wew. 335
fax. 89 527-50-62
Katarzyna Górnicka
Referat księgowości podaktów i opłat
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 5
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 641, wew. 641
Anna Gorząch
Referat ds. Centralnej Kartoteki Kontrahentów
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 105
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 717, wew. 717
Aleksandra Gosiewska
Referat Korzystania ze Środowiska
Wydział Środowiska
pokój: 106
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 678, wew. 678
Jolanta Gołębiewska
stanowisko ds. obsługi sekretariatu
Wydział Edukacji
pokój: 7
Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506-09-03,
fax 89 534 04 89