Książka telefoniczna

Iwona Gardocka
II zastępca dyrektora Wydziału Edukacji
Wydział Edukacji
pokój: 5
ul. Knosały 3, 10-015 Olsztyn 89 506 09 03
Joanna Gawrychowska
Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego
pokój: 124
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
tel. 89 527-31-11, wew. 386
Rafał Gawrylczyk
Referat Rejestracji Pojazdów
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: Sala obsługi klienta
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 978,
Elżbieta Gałkowska
Referat księgowości dochodów niepodatkowych
Wydział Finansów
pokój: 14
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11 wew. 355
Marcin Gędzior
Kierownik Referatu przygotowania i realizacji inwestycji i remontów w obiektach oświaty,pomocy i polityki społecznej
Wydział Inwestycji Miejskich
pokój: 230
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
tel. 89 527 31 11, wew. 467
Angelika Gendrycka
Referat Rejestracji Pojazdów
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: Sala obsługi klienta
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506 09 79,
Paulina Gimeła
Referat planowania
Wydział Budżetu
pokój: 119
ul. Wyzwolenia 30
10-101 Olsztyn
89 50 60 626
Zbigniew Godlewski
Biuro ds. Obsługi Prawnej
pokój: 332
Plac Jana Pawła II 1, Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 301
Anna Golon
Zastępca Dyrektora
Wydział Finansów
pokój: 9
Plac Jana Pawła II 1 tel. 89 527 20 23,, tel. 89 27 31 11 wew. 413
Teresa Gomułka
Referat katastru
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 326
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 409,