Książka telefoniczna

Izabela Gadzińska
Referat księgowości dochodów niepodatkowych
Wydział Finansów
pokój: 14
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 355,
Grażyna Gajewska
Referat ds. planowania i przygotowania inwestycji
Wydział Inwestycji Miejskich
pokój: 226 A
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 387
Diana Gallas
Sekretariat
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 106
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-54-19, 89 534-97-38, tel. 89 527-31-11, wew. 388, 411
Piotr Garbacz
Audytor wewnętrzny
pokój: 302
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 384
Iwona Gardocka
Stanowisko ds. przedszkoli
Wydział Edukacji
pokój: 9
ul. Knosały 3, 10-015 Olsztyn tel. 89 506-09-15,
Joanna Gawrychowska
Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego
pokój: 124
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 335
Rafał Gawrylczyk
Referat Rejestracji Pojazdów
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: Sala obsługi klienta
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 978,
Hanna Gawrysiak
Referat katastru
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 325
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 368
Cezary Gałęziewski
Referat rejestracji pojazdów
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 34
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506 09 89,
Elżbieta Gałkowska
Referat księgowości dochodów niepodatkowych
Wydział Finansów
pokój: 14
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11 wew. 355