Książka telefoniczna

Ewa Gadomska
Kierownik Referatu Planistycznego
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 208
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 417
Izabela Gadzińska
Referat księgowości dochodów niepodatkowych
Wydział Finansów
pokój: 14
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 347,
Piotr Gajewski
Portier
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 397, 328,
Diana Gallas
Sekretariat
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 106
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
tel. 89 527-54-19, 89 534-97-38, tel. 89 527-31-11, wew. 388, 411
Piotr Garbacz
Audytor wewnętrzny
pokój: 1
ul. 1 Maja 3, 10-117 Olsztyn 89 50 60 232
Iwona Gardocka
II Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Wydział Edukacji
pokój: 5
ul. Knosały 3, 10-015 Olsztyn 89 506 09 03
Joanna Gawrychowska
Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego
pokój: 124
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
tel. 89 527-31-11, wew. 386
Rafał Gawrylczyk
Referat Rejestracji Pojazdów
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: Sala obsługi klienta
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 978,
Elżbieta Gałkowska
Referat księgowości dochodów niepodatkowych
Wydział Finansów
pokój: 14
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11 wew. 355
Marcin Gędzior
Kierownik Referatu przygotowania i realizacji inwestycji i remontów w obiektach oświaty,pomocy i polityki społecznej
Wydział Inwestycji Miejskich
pokój: 223
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
tel. 89 527 31 11, wew. 467