Książka telefoniczna

Michalina Dziewiątkowska
Jednostka Realizująca Projekt V (Tramwaje)
pokój: 302
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 723 wew. 723, tel. 89 527 31 11 wew. 451
Dariusz Dzwolak
goniec
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 22
pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11,
Łukasz Ejświł-Urbanowicz
Wydział Zamówień Publicznych
pokój: 401
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 272
Karolina Eppa
Obsługa pzgik
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 236
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
al. Marszałka Piłsudskiego 7/9, Olsztyn
tel. 89 50 60 243
Marek Fabianowicz
Biuro Kontroli
Biuro Kontroli
pokój: 111
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 919, wew. 919,
Elżbieta Falkiewicz
Referat księgowości i sprawozdawczości budżetowej
Wydział Budżetu
pokój: 115
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 612, wew. 612
Agnieszka Falkowska
Referat przygotowania i realizacji inwestycji i remontów w obiektach oświaty, pomocy i polityki społecznej
Wydział Inwestycji Miejskich
pokój: 222
pl. Jana Pawła II 1,
10-101 Olsztyn
tel. 89 527 31 11 wew. 554
Agnieszka Felka
Referat katastru
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 325
Plac Jana Pawła II 1,
10-101 Olsztyn
tel. 89 527-31-11, wew. 368
Anna Ferszt
Referat sprzedaży nieruchomości i regulacji stanów prawnych
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 112
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 357,
Agnieszka Fiedorowicz
Referat księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wydział Środowiska
pokój: 34
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 696, wew. 696