Książka telefoniczna

Renata Domżalska
Koordynator ds. Estetyki Miasta
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 206
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11 wew. 462
Małgorzata Donderowicz
stanowisko ds. współpracy z jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez osoby inne niż JST
Wydział Edukacji
pokój: 18
ul. Knosały 3A, 10- 101 Olsztyn tel 89 506 09 23
Katarzyna Dondzik
Referat sprzedaży nieruchomości i regulacji stanów prawnych
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 113
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 303
Paweł Dorosz
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 131
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-97-81, tel. 89 527-31-11, wew. 308
Barbara Dołżańska
Sekretariat I Zastępcy Prezydenta
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 1
ul. Knosały 3 budynek A, 10-015 Olsztyn tel. 89 506-09-00,
fax 89 527 55 08
Karolina Drohomirecka
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 11
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn, tel. 89 506-09-02
Włodzimierz Drymuch
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
pokój: 218
pl. Jana Pawła II 1 0, 10-101 Olsztyn tel. 89 521-37-93, 89 527-31-11 wew. 418
Ewa Duczek
Referat ewidencji ludności
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 32
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 215,
Adam Dziedzicki
Referat rejestracji pojazdów
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 4
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506 09 86,
Alicja Dzietowiecka
Dyrektor
Biuro Sportu i Rekreacji
pokój: 25
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506-09-51,