Książka telefoniczna

Renata Domżalska
Koordynator ds. Estetyki Miasta
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 206
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11 wew. 462
Katarzyna Dondzik
Referat sprzedaży nieruchomości i regulacji stanów prawnych
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 113
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 303
Paweł Dorosz
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 131
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-97-81, tel. 89 527-31-11, wew. 308
Barbara Dołżańska
Sekretariat III Zastępcy Prezydenta
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 1
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 506-09-00,
fax 89 527 55 08
Dominik Drabik
Referat wymiaru podatków osób fizycznych
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 205
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 659, wew. 659
Paweł Drankowicz
Kierownik Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
pokój: 3
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa
ul. Augustowska 44 10-683 Olsztyn
tel. 89 522-24-24,
Karolina Drohomirecka
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 11
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn, tel. 89 506-09-02
Magdalena Duchnowska
Referat opłat adiacenckich, przekształcania użytkowania wieczystego i dzierżaw
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 109
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 391
Ewa Duczek
Referat ewidencji ludności
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 32
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 215,
Weronika Dzieciuch
Referat księgowości
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 5
Wydział Podatków i Opłat
Wyzwolenia 30,
10-101 Olsztyn
tel. 89 50 60 642, wew. 642