Książka telefoniczna

Lidia Dawid
Biuro Rady Miasta
pokój: 208
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn 89 50 60 603, wew. 603
Beata Dębowska
Sekretariat II Zastępcy Prezydenta i Skarbnika Miasta
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 121
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 255,
Hanna Dejnarowicz
Referat opłat adiacenckich, przekształcania użytkowania wieczystego i dzierżaw
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 107
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 420
Beata Dembowska
Referat gospodarowania odpadami komunalnymi
Wydział Środowiska
pokój: 112
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 685, wew. 685
Mariola Dobko
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 34
ul. Knosały 3
10-101 Olsztyn

Joanna Dobosz
Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego
pokój: 221
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
tel. 89 527-31-11, wew. 514
Emila Dobrosielska
Referat księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wydział Środowiska
pokój: 34
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 698, wew. 698,
Patrycja Dobrowolska
Referat planowania
Wydział Budżetu
pokój: 119
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 627, wew. 627
Edyta Dobrzyńska
stanowisko ds. branży budowlanej, organizacji i realizacji robót
Wydział Inwestycji Miejskich
pokój: 215
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn 89 527 31 11 wew. 313,
Romuald Dominik
Stolarz
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 441