Książka telefoniczna

Joanna Dobosz
Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego
pokój: 221
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
tel. 89 527-31-11, wew. 514
Emila Dobrosielska
Referat księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wydział Środowiska
pokój: 34
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 698, wew. 698,
Patrycja Dobrowolska
Referat planowania
Wydział Budżetu
pokój: 119
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 627, wew. 627
Romuald Dominik
Stolarz
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 441
Renata Domżalska
Koordynator ds. Estetyki Miasta
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 206
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11 wew. 462
Małgorzata Donderowicz
stanowisko ds. współpracy z jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez osoby inne niż JST
Wydział Edukacji
pokój: 18
ul. Knosały 3A, 10- 101 Olsztyn tel 89 506 09 23
Katarzyna Dondzik
Referat sprzedaży nieruchomości i regulacji stanów prawnych
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 113
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 303
Paweł Dorosz
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 131
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-97-81, tel. 89 527-31-11, wew. 308
Barbara Dołżańska
Sekretariat I Zastępcy Prezydenta
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 110
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 506-09-00,
fax 89 527 55 08
Dominik Drabik
Referat wymiaru podatków osób fizycznych
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 205
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 659, wew. 659