Środa, | 10*C | Pogoda na 13 Listopada 2019: Deszcz

Książka telefoniczna

Anna Bródka
Referat gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 115
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 247
Barbara Alicja Bryska
Referat planowania
Wydział Budżetu
pokój: 112
ul. Wyzwolenia 30 10-101 Olsztyn tel. 89-527-31-11 wew. 382
Magdalena Budzeńska - Syska
stanowisko ds. administracyjnych i archiwizacji dokumentów
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 307
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 337
Zofia Bugajewska
Urząd Stanu Cywilnego
pokój: 4
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 376
Izabela Bujwid
stanowisko ds. administracji i informacji/sekretariat
Wydział Komunikacji
pokój: 4
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 535-99-04, wew. 10
Małgorzata Bukowska
Referat Korzystania ze Środowiska
Wydział Środowiska
pokój: 106
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 207
Paweł Bukowski
Referat planowania
Wydział Budżetu
pokój: 112
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89-527-31-11 wew. 511
Zdzisław Bukowski
Jednostka Realizująca Projekt V (Tramwaje)
pokój: 303
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 339
Monika Bulc
stanowisko ds.placówek
Wydział Edukacji
pokój: 3
Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 535-32-10, wew. 18
Anna Buszko
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zespół uzgadniania dokumentacji projektowej
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 233
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
al. Marszałka Piłsudskiego 7/9, Olsztyn
tel. 89 523-24-77,
fax: 89 523-24-77