Piątek, | -1*C | Pogoda na 18 Stycznia 2019: Pogodnie

Książka telefoniczna

Magdalena Budzeńska - Syska
stanowisko ds. administracyjnych i archiwizacji dokumentów
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 307
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 337
Zofia Bugajewska
Urząd Stanu Cywilnego
pokój: 4
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 376
Izabela Bujwid
stanowisko ds. administracji i informacji/sekretariat
Wydział Komunikacji
pokój: 4
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 535-99-04, wew. 10
Zdzisław Bukowski
Jednostka Realizująca Projekt V (Tramwaje)
pokój: 303
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 339
Monika Bulc
stanowisko ds.placówek
Wydział Edukacji
pokój: 3
Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 535-32-10, wew. 18
Anna Buszko
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zespół uzgadniania dokumentacji projektowej
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 246
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
al. Marszałka Piłsudskiego 7/9, Olsztyn
tel. 89 523-24-77,
fax: 89 523-24-77
Elżbieta Buturla
Sprzątaczka
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
Wioletta Bułanowska
Goniec
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 22
Plac Jana Pawła II 1 tel. 89 527-31-11
Jolanta Błaszczyk
Referat uprawnień do kierowania pojazdami
Wydział Komunikacji
pokój: Sala obsługi klienta
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 535-99-04, wew. 55
Ewa Błaszkiewicz
Referat ds. planowania i przygotowania inwestycji
Wydział Inwestycji Miejskich
pokój: 215
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 258