Niedziela, | 15*C | Pogoda na 23 Września 2018: Pochmurnie

Książka telefoniczna

Alina Wiśniewska
Główny Specjalista, Planista ds. sieci
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 205
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 334
Iwona Wiśniewska
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zespół uzgadniania dokumentacji projektowej
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 246
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
al. Marszałka Piłsudskiego 7/9, Olsztyn
tel. 89 523-24-77,
fax 89 523-24-77
Kinga Wiśniewska
II Zastępca Dyrektora
Wydział Edukacji
pokój: 4
Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-59-29, tel. 89 535-32-10 w. 76
Teresa Wiśniewska
Zastępca Dyrektora
Wydział Edukacji
pokój: 5
Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-59-29, tel. 89 535-32-10, wew. 76
fax. 89 534-04-89
Aleksandra Witkowska
Biuro Rady Miasta
pokój: 209
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 442
Paweł Witkowski
Główny specjalista ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz infrastruktury sieciowej.
Wydział Informatyki
pokój: 010
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-21-11,
Monika Wojarska
Referat gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 114
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 247
Juliusz Wójcik
Portier
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 397, 328
Mieczysław Wójcik
Dyrektor
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
pokój: 321
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-27-55, tel. 89 527-31-11, wew. 379, 490
fax. 89 535-33-98
Anna Wojniusz
Referat księgowości dochodów niepodatkowych
Wydział Finansów
pokój: Kasa
Knosały 3 10-101 Olsztyn tel. 89 535-99-04, wew. 39