Piątek, | -1*C | Pogoda na 18 Stycznia 2019: Pogodnie

Książka telefoniczna

Krzysztof Wieczorkiewicz
Referat ewidencji ludności
Biuro Obsługi Klienta
pokój:
Punk Obsługi Mieszkańców w Galerii Warmińskiej
ul. Tuwima 26
10-748 Olsztyn
tel. 89 722-43-35,
Anna Wielgosz
Referat geodezji
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 104 a
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 507
Irena Wierzchowska-Hejke
Kierownik Referatu geodezji i gospodarki nieruchomościami
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 104b
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 406
Jolanta Wilczewska
Samodzielne stanowisko ds. finansowych
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 105
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 430
Katarzyna Winter
Biuro Promocji i Turystyki
pokój: 28
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 542
Alina Wiśniewska
Główny Specjalista, Planista ds. sieci
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 205
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 334
Iwona Wiśniewska
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zespół uzgadniania dokumentacji projektowej
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 246
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
al. Marszałka Piłsudskiego 7/9, Olsztyn
tel. 89 523-24-77,
fax 89 523-24-77
Kinga Wiśniewska
II Zastępca Dyrektora
Wydział Edukacji
pokój: 4
Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-59-29, tel. 89 535-32-10 w. 76
Teresa Wiśniewska
Zastępca Dyrektora
Wydział Edukacji
pokój: 5
Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-59-29, tel. 89 535-32-10, wew. 76
fax. 89 534-04-89
Aleksandra Witkowska
Biuro Rady Miasta
pokój: 209
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 442