Sobota, | 3*C | Pogoda na 17 Listopada 2018: Częściowe zachmurzenie

Książka telefoniczna

Jarosław Słoma
I Zastępca Prezydenta Olsztyna
Kierownictwo Urzędu Miasta
pokój: 1
ul. Knosały 3 - Budynek B, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-55-08, tel. 89 535-32-10, wew. 74
Artur Słowik
Informatyk ds. administrowania systemami informatycznymi
Wydział Informatyki
pokój: 1
ul. 1 Maja 3, 10-117 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 723
Karol Tabaka
Starszy Informatyk ds. administrowania systemami informatycznymi
Wydział Informatyki
pokój: 3
ul. 1 Maja 3, 10-117 Olsztyn tel. 89 527 43 80, Tel. 89 527 31 11 wew. 709
fax 89 527 43 80
Katarzyna Tawkin
Referat Korzystania ze Środowiska
Wydział Środowiska
pokój: 104
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 202
Julia Terlecka
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 1
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 229
Jacek Tomala
Referat transportu i szkolenia
Wydział Komunikacji
pokój: 3
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 535-99-04, wew. 33
Katarzyna Tomasiak
Stanowisko ds. udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych jednostkom oświatowym prowadzonym przez osoby inne niż JST
Wydział Edukacji
pokój: 18
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 535-32-10, wew. 71
Anna Tomaszewska
Referat księgowości i sprawozdawczości budżetowej
Wydział Budżetu
pokój: 118
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 209
Stanisław Tomaszewski
Stanowisko dyżurnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
pokój:
Al. Niepodległości 16 tel. 89-522-81-12, tel. 89-522-24-11,
Katarzyna Tomporowska
Referat opłat adiacenckich, przekształcania użytkowania wieczystego i dzierżaw
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 108
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 459