Poniedziałek, | 21*C | Pogoda na 21 Maja 2018: Pogodnie

Książka telefoniczna

Julia Terlecka
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 1
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 229
Jacek Tomala
Referat transportu i szkolenia
Wydział Komunikacji
pokój: 3
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 535-99-04, wew. 33
Katarzyna Tomasiak
Stanowisko ds. rozliczeń finansowych z JST
Wydział Edukacji
pokój: 18
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 535-32-10, wew. 13
Anna Tomaszewska
Referat księgowości i sprawozdawczości budżetowej
Wydział Budżetu
pokój: 118
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 209
Sylwia Tołoczko
Informatyk ds. administrowania systemami informatycznymi
Wydział Informatyki
pokój: 011
ul. 1 Maja 3 tel. 89 527-31-11, wew. 721
Ewa Tracewicz-Gieroim
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 118
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 389
Rafał Trejnis
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Wydział Środowiska
pokój: 12
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 225
Bogusława Trepanowska
Kierownik Referatu Administracji Systemami Informatycznymi
Wydział Informatyki
pokój: 1
ul. 1 Maja 3 kom. 605-287-804, tel. 89 527-60-52, tel. 89 527-31-11, wew. 705
fax 89 527-60-52
Mirosław Trepner
Portier
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 397, 328
Barbara Tulibacka
Dyrektor
Wydział Zamówień Publicznych
pokój: 402
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 535-20-35, tel. 89 527-31-11, wew. 325
fax. 89 534-93-75, 89 534-93-94