Środa, | 2*C | Pogoda na 01 Kwietnia 2020: Pochmurnie

Książka telefoniczna

Iwona Szurmińska
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 20
Plac Jana PAwła II 1 tel. 89 527-31-11, wew. 416, 457
Anna Szurpicka-Kupis
Referat Księgowości Jednostki Budżetowej
Wydział Finansów
pokój: 4
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn te. 89 527 31 11, wew. 449
Agnieszka Szyćko
Referat księgowości dochodów niepodatkowych
Wydział Finansów
pokój: 3
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 266
Agata Szymańska
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 206
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11 wew. 350
Krzysztof Szymański
stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej
Biuro Obsługi Klienta
pokój: BOK
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 472
Katarzyna Tawkin
Referat Korzystania ze Środowiska
Wydział Środowiska
pokój: 104
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 202
Agnieszka Tkacz
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
pokój: 218
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 521-37-93, tel. 89 527-31-11, wew. 418
Jacek Tomala
Referat transportu i szkolenia
Wydział Komunikacji
pokój: 3
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 535-99-04, wew. 31
Katarzyna Tomasiak
Stanowisko ds. udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych jednostkom oświatowym prowadzonym przez osoby inne niż JST
Wydział Edukacji
pokój: 18
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 535-32-10, wew. 71
Anna Tomaszewska
Referat księgowości i sprawozdawczości budżetowej
Wydział Budżetu
pokój: 118
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 209