Środa, | 0*C | Pogoda na 17 Stycznia 2018: Pochmurnie

Książka telefoniczna

Magdalena Stankiewicz
Referat planowania
Wydział Budżetu
pokój: 119
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89-527-31-11, wew. 415
Monika Stankiewicz
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
pokój: 211
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 523-61-20, tel. 89 527-31-11, wew. 249
Mariola Stasiewicz
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych
pokój: 17
ul. Knosały 3/5, 10-101 Olsztyn budynek "A" tel. 89 535-32-10, wew. 72
Anna Staśkiewicz
Kierownik Referatu ds. planowania i rozliczania inwestycji i budżetu
Wydział Inwestycji Miejskich
pokój: 309
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 438
Urszula Statkun
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 101
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 487
Monika Stolarczyk
Referat ds. planowania i przygotowania inwestycji
Wydział Inwestycji Miejskich
pokój: 311
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 499
Zbigniew Stroiński
Portier
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 397, 328
Krzysztof Struch
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 240
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
al. Marszałka Piłsudskiego 7/9, Olsztyn
tel. 89 523-27-74,
Katarzyna Struczewska
Kierownik Referatu ds. lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalania warunków zabudowy
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 206
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 462
Barbara Subaczewska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego
pokój: 10
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-21-38, tel. 89 527-31-11, wew. 363
fax. 89 527-21-38