Środa, | 0*C | Pogoda na 17 Stycznia 2018: Pochmurnie

Książka telefoniczna

Maria Sobieska
Referat księgowości jednostki budżetowej
Wydział Finansów
pokój: 1
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 501, 315
Mirosław Sokolnicki
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 128
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 486
Iwona Sokołowska
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 130
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 349
Jan Sosiński
Robotnik gospodarczy
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 441
Krzysztof Soszyński
Referat Infrastruktury Komunalnej i Realizacji Inwestycji
Wydział Inwestycji Miejskich
pokój: 213
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 260
Izabela Sowa-Dudulewicz
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków
pokój: 12
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-44-49, tel. 89 527-31-11, wew. 547
fax. 89 527-44-49
Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Zastępca dyrektora
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 304
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-47-73, tel. 89 527-31-11, wew. 331
Elżbieta Stachelek
Referat księgowości i sprawozdawczości budżetowej
Wydział Budżetu
pokój: 115
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 502
Regina Elżbieta Stachurska
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych
pokój: 17
ul. Knosały 3/5, 10-101 Olsztyn budynek "A" tel. 89 535-32-10, wew.70
Wioletta Stachurska
Referat dowodów osobistych
Biuro Obsługi Klienta
pokój: 23
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 329