Niedziela, | 14*C | Pogoda na 24 Maja 2020: Lekki deszcz

Książka telefoniczna

Joanna Banowska
Główny Specjalista
Zespół ds. Pomocy Publicznej
pokój: 114
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 522-69-40, tel. 89 527-31-11, wew. 493
fax. 89 522-69-40
Magdalena Baranowska
Stanowiska ds. szkół zawodowych
Wydział Edukacji
pokój: 9
Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 535-32-10, wew. 35
Joanna Bartkowska
Biuro Rady Miasta
pokój: 209
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 442
Krzysztof Bartnikowski
Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach oświatowych
Wydział Edukacji
pokój: 42
Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 535-32-10, wew. 21
Wojciech Bartosik
Referat do spraw postępowań kontrolnych i administracyjnych
Wydział Edukacji
pokój: 12
Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 535-32-10, wew. 20
Marta Bartoszewicz
Rzecznik prasowy
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego
pokój: 29
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-35-39, tel. 89 527-31-11, wew. 419
Małgorzata Bartyś-Wittke
Sekretariat
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Wspópracy z Organizacjami Pozarządowymi
pokój: 26 -27
ul. Knosały 3 (budynek "A"), 10-101 Olsztyn tel. 89 522-28-21, tel. 89 535-32-10, wew. 27
Jerzy Barwiński
Elektryk
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 441, 311
Marek Baturo
Portier
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 397, 328
Magdalena Bauer-Rojna
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego
pokój: 10
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-21-38, tel. 89 527-31-11, wew. 363
fax. 89 527-21-38