Sobota, | 18*C | Pogoda na 25 Maja 2019: Pochmurnie

Książka telefoniczna

Izabela Hyrkowska
Referat Polityki Społecznej
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych
pokój: 14
ul. Knosały 3 (budynek "A"), 10-101 Olsztyn tel. 89 535-32-10, wew. 37
Marcin Ignatowski
Koordynator Biura
Biuro ds. Obsługi Prawnej
pokój: 331
Plac Jana Pawła II 1, Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 343
Obsługa Interesanta
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zespół uzgadniania dokumentacji projektowej
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 235
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
al. Marszałka Piłsudskiego 7/9, Olsztyn
tel. 89 523-24-19,
Bożena Jackiewicz
Referat ewidencji ludności
Biuro Obsługi Klienta
pokój: 33
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 412
Beata Jaczyńska
Stanowisko ds wydawania odpisów
Urząd Stanu Cywilnego
pokój: 4
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 376
Danuta Jagiełłowicz
Sprzątaczka
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
Wiesława Jakimczuk
Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich
Samodzielne stanowiska
pokój: 401
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 250
Danuta Jakubik
Referat rejestracji pojazdów
Wydział Komunikacji
pokój: Sala obsługi klienta
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 535-99-04, wew. 11
Maria Jakubowska
Główny Specjalista
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 301a
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 320
Justyna Jakubowska
Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 301
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 333