Piątek, | 3*C | Pogoda na 23 Marca 2018: Pochmurnie

Książka telefoniczna

Danuta Jagiełłowicz
Sprzątaczka
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
Wiesława Jakimczuk
Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich
Samodzielne stanowiska
pokój: 401
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 250
Danuta Jakubik
Referat rejestracji pojazdów
Wydział Komunikacji
pokój: 4
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 535-99-04, wew. 41
Maria Jakubowska
Zespół ds. pozwoleń i zgłoszeń
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 301a
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 320
Justyna Jakubowska
Zespół ds. pozwoleń i zgłoszeń
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 301
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 333
Danuta Jakubowska-Kosińska
Kierownik Referatu uprawnień do kierowania pojazdami
Wydział Komunikacji
pokój: 2
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 535-99-04, wew. 36
Ewa Janiewicz
Referat Polityki Społecznej
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych
pokój: 15
ul. Knosały 3, budynek "A", 10-101 Olsztyn tel. 89 535-32-10, wew. 72
Bożena Janiszewska
referat rejestracji pojazdów
Wydział Komunikacji
pokój: 4
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 535-99-04, wew. 37
Anna Jankowska
Stanowisko ds. szkół podstawowych
Wydział Edukacji
pokój: 2
Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 535-32-10, wew. 61
Joanna Jankowska
Referat księgowości
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 5
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 464