Piątek, | -1*C | Pogoda na 18 Stycznia 2019: Pogodnie

Książka telefoniczna

Agnieszka Horyd
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
pokój: 216
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 523-61-20, tel. 89 527-31-11, wew. 249
Aneta Howara
Referat planowania
Wydział Budżetu
pokój: 118
ul. Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 492
Ilona Hołoszkiewicz
Biuro Rady Miasta
pokój: 209
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 224
Anna Hubacz
Księgowość podatków i opłat
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 5
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 464
Marcin Ignatowski
Koordynator Biura
Biuro ds. Obsługi Prawnej
pokój: 331
Plac Jana Pawła II 1, Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 343
Obsługa Interesanta
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zespół uzgadniania dokumentacji projektowej
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 235
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
al. Marszałka Piłsudskiego 7/9, Olsztyn
tel. 89 523-24-19,
Bożena Jackiewicz
Referat ewidencji ludności
Biuro Obsługi Klienta
pokój: 33
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 412
Beata Jaczyńska
Stanowisko ds wydawania odpisów
Urząd Stanu Cywilnego
pokój: 4
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 376
Danuta Jagiełłowicz
Sprzątaczka
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
Wiesława Jakimczuk
Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich
Samodzielne stanowiska
pokój: 401
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 250