Wtorek, | 17*C | Pogoda na 15 Października 2019: Pochmurnie

Książka telefoniczna

Anna Buszko
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zespół uzgadniania dokumentacji projektowej
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 233
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
al. Marszałka Piłsudskiego 7/9, Olsztyn
tel. 89 523-24-77,
fax: 89 523-24-77
Elżbieta Buturla
Sprzątaczka
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
Wioletta Bułanowska
Goniec
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój: 22
Plac Jana Pawła II 1 tel. 89 527-31-11
Jolanta Błaszczyk
Referat uprawnień do kierowania pojazdami
Wydział Komunikacji
pokój: Sala obsługi klienta
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 535-99-04, wew. 55
Małgorzata Carniel
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
pokój: 217
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 521-37-93, tel. 89 527-31-11, wew. 418
fax. 89 521-37-93
Natalia Chaleńska
Referat Polityki Społecznej
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych
pokój: 15
ul. Knosały 3, budynek "A", 10-101 Olsztyn tel. 89 535-32-10, wew. 28
Barbara Charkiewicz
Sekretariat III Zastępcy Prezydenta
Wydział Organizacji i Kadr
pokój: 1
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-55-08, tel. 89 535-32-10, wew. 74
fax. 89 527-55-08
Grażyna Cherkowska
Referat księgowości jednostki budżetowej
Wydział Finansów
pokój: 1
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 316
Jolanta Chlubicka
Wydział Zamówień Publicznych
pokój: 402
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 461
Anna Chludzińska
Referat rejestracji pojazdów
Wydział Komunikacji
pokój: Sala obsługi klienta
ul. Knosały 3, 10-101 Olsztyn tel. 89 535-99-04, wew. 41