Książka telefoniczna

Aleksander Weiss
Główny Specjalista
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 301A
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 320
Katarzyna Więcek
Referat księgowości podatków i opłat
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 18
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 635, wew. 635
Krzysztof Wieczorkiewicz
Referat ewidencji ludności
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój:
Punk Obsługi Mieszkańców w Galerii Warmińskiej
ul. Tuwima 26
10-748 Olsztyn
89 722 43 35,
Magdalena Wieczorkowska
Referat księgowości jednostki budżetowej
Wydział Finansów
pokój: 4
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 449,
Anna Wielgosz
Referat geodezji
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 104 a
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 507
Beata Wilamowska-Trochim
spacjalista ds. przedszkoli
Wydział Edukacji
pokój: 9
Knosały 3, 10-015 Olsztyn tel. 89 506-09-15
Jolanta Wilczewska
Samodzielne stanowisko ds. finansowych
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 105
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 430
Katarzyna Winter
Biuro Promocji i Turystyki
pokój: 28
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 521-33-70, tel. 89 527-31-11, wew. 542
Alina Wiśniewska
Główny specjalista
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 205
pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527 31 11, wew. 334
Iwona Wiśniewska
Geodeta Miasta, Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 243
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
al. Marszałka Piłsudskiego 7/9, Olsztyn
tel. 89 523 22 42,