Książka telefoniczna

Marek Baturo
Portier
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 397, 328
Magdalena Bauer-Rojna
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego
pokój: 10
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
89 50 60 260
Sylwia Bałdyga
Referat ewidencji ludności
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój: 32
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
89 50 60 216
Ryszard Berk
Specjalista ds. BHP
Samodzielne stanowisko ds. BHP
pokój: 223A
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 370
Leon Biegaj
Malarz
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 441
Adriana Bielecka
Referat księgowości podatków i opłat
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 6A
Wyzwolenia 30
10-101 Olsztyn
tel. 89 50 60 653, wew. 653
Magdalena Bielicka
Weryfikacja operatów technicznych
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 239
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Al. Marszałka Piłsudskiego 7/9, Olsztyn
tel. 89 50 60 246
Ewa Bieńkowska
Referat księgowości podatków i opłat
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 206
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 656, wew. 656
Bartosz Biełło
Kierownik Pracowni Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 228
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
tel. 89 535-98-28, tel. 89 527-31-11, wew. 436
Magdalena Maria Binerowska
Dyrektor
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 207A
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 534-97-85, tel. 89 527-31-11 wew. 362
fax. 89 534-97-85