Książka telefoniczna

Patrycja Bednarek-Żywicka
Referat wymiaru podatków i opłat
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 2
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 645, wew. 645
Ryszard Berk
Specjalista ds. BHP
Samodzielne stanowisko ds. BHP
pokój: 223A
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 370
Sławomir Bernat
Dyrektor
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 106
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 534-97-38, tel. 89 527-31-11, wew. 411
Lilia Bernatowicz
Sekretariat
Wydział Inwestycji Miejskich
pokój: 225
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-98-67, tel. 89 527-31-11, wew. 400, 354
fax. 89 534-94-31
Leon Biegaj
Malarz
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
pokój:
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 527-31-11, wew. 441
Adriana Bielecka
Referat wymiaru podatków i opłat
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 6 A
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 653, wew. 653
Magdalena Bielicka
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 239
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Al. Marszałka Piłsudskiego 7/9, Olsztyn
tel. 89 523-27-74,
Ewa Bieńkowska
Referat wymiaru podatków i opłat
Wydział Podatków i Opłat
pokój: 206
Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn tel. 89 50 60 656, wew. 656
Bartosz Biełło
Kierownik Pracowni Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pokój: 228
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 535-98-28, tel. 89 527-31-11, wew. 436
Magdalena Maria Binerowska
Dyrektor
Wydział Urbanistyki i Architektury
pokój: 207A
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn tel. 89 534-97-85, tel. 89 527-31-11 wew. 362
fax. 89 534-97-85